Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Uitdagingen van de Product Owner

3 april 2017 Frank Kist 16

Iedereen is het erover eens dat de Product Owner (PO) een cruciale rol speelt in organisaties waar agile wordt gewerkt. Maar het is ook een complexe, veeleisende rol. Een PO managet alle betrokkenen, geeft richting en visie, prioriteert zijn back-log en biedt ook nog eens inhoudelijke informatie. 

Project (bijna) uit de bocht?

3 juni 2012 Frank Kist 534

Wat voor project u ook doet, het management is en blijft een uitdaging. Is uw project ‘out of control’ qua scope, tijd of geld? Dreigt er een crisis? Of hebt u ‘slechts’ het idee dat het u aan grip ontbreekt? Met onze 112-Projectscan trekt u uw project snel en effectief vlot. Bovendien zijn de kosten laag en is de belasting voor uw organisatie beperkt.

Projectmanagement en scrum

6 mei 2012 Frank Kist 1105

In deze nieuwsbrief kijken we opnieuw naar een succesfactor bij de inzet van SCRUM, een raamwerk voor agile management van softwareontwikkeling. Dit keer nemen we projectmanagement in relatie tot SCRUM onder de loep. En we leggen de link met Prince2 en Common Sense Management.

SCRUM in de praktijk

1 april 2012 Frank Kist 1082

In de vorige nieuwsbrief hebben we u uit de doeken gedaan dat er hoge verwachtingen zijn van SCRUM, een raamwerk voor agile management (‘flexibel beheren’) van softwareontwikkeling. Als vervolg in onze serie artikelen over succesfactoren bij SCRUM-implementaties kijken we nu naar de werking van SCRUM. Ook verkennen we globaal de overeenkomsten met Common Sense Management.

SCRUM en Common Sense Management

4 maart 2012 Frank Kist 581

Een dynamische combinatie!

SCRUM is een flexibele en dynamische aanpak voor de ontwikkeling van software, die in Nederland sterk in opkomst is. In de praktijk leidt de inzet van deze op zich effectieve aanpak echter niet altijd tot de gewenste resultaten. Een gemiste kans! Hoe past u SCRUM wel met succes toe? En wat kan Common Sense Management daarbij betekenen voor u?

Wees niet te begripvol

29 september 2011 Frank Kist 624

Hoe zorgt u ervoor dat uw interne projectorganisatie projecten binnen tijd en budget en met het gewenste resultaat afrondt? Een blik op de specifieke problemen van intern projectmanagement en tips voor een effectieve aanpak