Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen (deel 9)

20 oktober 2016 Frances van Haagen 206

Het toonaangevende vakblad IT-Infra (nu samen met AutomatiseringGids en Informatie gebundeld tot AG Connect) heeft een artikelenreeks van Frances van Haagen van Axis into Management en Machteld Meijer gepubliceerd over de samenwerking tussen de drie beheerdomeinen business-informatiemanagement (BIM), applicatiemanagement (AM) en IT-infrastructuurmanagement (ITIM). Eerdere artikelen gingen over de strategie en regie van de informatievoorziening, het opstellen van contracten en het doorvoeren van wijzigingen aan informatiesystemen. De laatste twee artikelen gaan over kwaliteit op uitvoerend niveau. Zo was het achtste artikel gewijd aan de samenwerking bij het afhan­delen van incidenten. In het negende en laatste artikel komen de niet-functionele kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening aan bod, zoals performance, informatiebeveiliging en onderhoudbaarheid. Hoe komt een – grote of kleine(re) – klantorganisatie tot passende en realistische eisen op deze gebieden en hoe geeft samenwerking met en tussen leveranciers invulling aan die eisen? 

Baseer kwaliteitsmanagement op gemeenschappelijk begrip!

2 februari 2015 Frances van Haagen 926

In een serie van zeven artikelen gaan we in op de vaak teleurstellende resultaten van projecten voor kwaliteitsmanagement en wat daaraan te doen valt. Eerst belichtten we het probleem. Daarna kwamen de oorzaken aan bod. Een te productgerichte benadering. Modellen en tools die als doel op zich worden beschouwd. Een te geïsoleerde aanpak van kwaliteitsmanagementprojecten. En tot slot het dwangmatig opleggen van kwaliteitsdoelstellingen. Dit zesde artikel gaat over een methode voor de aanpak van falend kwaliteitsmanagement en hoe u deze in de praktijk toepast.

Doel- en resultaatgericht kwaliteitsmanagement. Een utopie?

3 november 2014 Frances van Haagen 1009

Deel 5 van 7 artikelen over Common Sense Kwaliteitsmanagement

Hoe komt het dat de resultaten van projecten voor kwaliteitsmanagement vaak teleurstellend zijn en wat is daaraan te doen? In een serie van zeven artikelen beantwoorden we deze vraag op basis van de praktijk. In de eerste vier artikelen hebt u kunnen lezen dat een te productgerichte benadering niet de juiste is, modellen en tools te veel worden beschouwd als een doel op zich en kwaliteitsmanagementprojecten vaak een te geïsoleerde aanpak kennen. In dit vijfde artikel komt de laatste structurele oorzaak aan de orde waarom dergelijke projecten doorgaans falen: het dwangmatig opleggen van kwaliteitsdoelstellingen.

Kwaliteitsmanagement staat niet op zichzelf

2 juni 2014 Frances van Haagen 912

Deel 4 van 7 artikelen over Common Sense Kwaliteitsmanagement

Hoe komt het dat de resultaten van projecten voor kwaliteitsmanagement vaak teleurstellend zijn en wat is daar aan te doen? In een serie van zeven artikelen beantwoorden we deze vraag op basis van de praktijk. In het eerste en tweede artikel hebt u kunnen lezen dat een te productgerichte benadering niet de juiste is. Het derde artikel ging over frameworks, modellen en tools die te veel worden beschouwd als een doel op zich. In dit derde artikel komt de derde structurele oorzaak voor het falen van kwaliteitsmanagementprojecten aan de orde: een te geïsoleerde aanpak, zonder voldoende verbinding met de operationele bedrijfsplanning.

Kwaliteitsmanagement, een te ‘productgerichte’ aanpak

3 maart 2014 Frances van Haagen 1020

Deel 2 in een serie van 7 artikelen over Common Sense Kwaliteitsmanagement

Organisaties zetten kwaliteitsmodellen en process frameworks te pas en te onpas in. Dit leidt echter zelden tot het gewenste resultaat. Is het mogelijk om kwaliteitsmanagement dynamischer aan te pakken en hoe dan? In een serie van zeven artikelen delen wij onze inzichten met u aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk. In het eerste artikel hebt u antwoord gekregen op de vraag wat het probleem is met kwaliteitsmanagement en de implementatie van een kwaliteitsprogramma. In dit tweede artikel gaan we in op de eerste structurele oorzaak van het probleem: een te ‘productgerichte’ aanpak van kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement, wat is eigenlijk het probleem?

3 februari 2014 Frances van Haagen 1247

Deel 1 in een serie van 7 artikelen over kwaliteitsmanagement

“We hebben een kwaliteitsprogramma geïmplementeerd! Dat kan dus helemaal niet.” Dat stelt de bekende Amerikaanse goeroe op het gebied van kwaliteitsmanagement en organisatieverbetering, William Edwards Deming (1900-1993). Organisaties zetten kwaliteitsmodellen en process frameworks te pas en te onpas in, maar ze leiden zelden tot de gewenste uitkomst. Ook wij komen dit regelmatig tegen in onze adviespraktijk. We krijgen steeds beter inzicht in waarom dat zo is. In een serie van zeven artikelen delen wij deze inzichten met u aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk. In dit eerste artikel krijgt u antwoord op de vraag wat het probleem is met kwaliteitsmanagement en de implementatie van een kwaliteitsprogramma.

Kwaliteit met plezier verbeteren

2 december 2012 Frances van Haagen 656

Bij het realiseren van kwaliteitsverbetering, productiviteitsverhoging of kostenreductie wordt gebruikgemaakt van allerlei modellen, standaarden en software-tools. Maar de investeringen leveren lang niet altijd de gewenste resultaten op. Hoe kunt u deze verbeteringen wel realiseren? Een analyse van de problematiek en nuttige tips om deze aan te pakken.