Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

3 maart 2013 Michael Bres 598

Een succesvolle fusie of overname vergt de ontwikkeling van een nieuwe samenwerking. In een serie van vijf artikelen leest u hoe Common Sense Management helpt dit te realiseren bij een opdrachtgever. Het eerste artikel beschreef de context en aanleiding voor de opdracht. Het tweede artikel ging over de aanpak van de Common Sense Manager. Het derde artikel bracht de ontwikkeling van de integratie van Inseedt en BIG ICT (fictieve namen) in beeld. In dit vierde artikel kijken we naar wat er met de bedrijfsresultaten gebeurde en hoe het management nieuwe tegenslagen overwon.

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

3 februari 2013 Michael Bres 596

De sleutel tot het succes van een fusie of overname is het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking. In een serie van vijf artikelen leest u hoe we dit voor een opdrachtgever realiseren op basis van Common Sense Management. In het eerste artikel van de serie deden we de context en aanleiding voor de opdracht uit de doeken. Het tweede artikel vertelde over de aanpak van de Common Sense Manager. Dit derde artikel beschrijft hoe de integratie van Inseedt en BIG ICT (fictieve namen) zich verder positief ontwikkelt en hoe confrontaties en spanningen worden aangepakt

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

2 december 2012 Michael Bres 590

Hoe voorkomt u dat de bedrijfsintegratie na een fusie of overname fout gaat? In dit tweede deel van een serie van vijf artikelen schetsen we hoe onze Common Sense Manager een complex integratietraject in de praktijk aanpakt en wat de eerste effecten daarvan zijn. In het eerste artikel van de serie deden we de context en aanleiding voor de opdracht uit de doeken: de overname van Inseedt door BIG ICT, zoals we de twee bedrijven in dit verhaal noemen.

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

4 november 2012 Michael Bres 600

Er loopt na een fusie of overname nogal eens wat fout bij de bedrijfsintegratie. Daarmee gaat veel kapitaal verloren. Het probleem? Het ontbreken van een methode voor het systematisch en succesvol ontwikkelen van de nieuwe samenwerking. Common Sense Management laat zien dat het anders kan. In een serie van vijf artikelen leest u hoe we dit voor een opdrachtgever in de praktijk brengen. Vanuit een interim-positie helpen we een complexe bedrijfsintegratie vorm te geven en te realiseren. Dit eerste artikel van de serie beschrijft de context en aanleiding voor de opdracht.