Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Angstcultuur

20 oktober 2016 Jan Pompe 353

In een aflevering van Zembla wordt het verhaal gebracht over een angstcultuur op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht. Er komen artsen, verplegers en patiënten van de afdeling aan het woord. Er heerst een schrikbewind en de raad van bestuur weet dat, zo blijkt achteraf. Na een aanvankelijke ontkenning zegt deze dat Zembla “ons met de neus op de feiten heeft gedrukt”. Hoe is dit toch mogelijk in een omgeving waar hoogopgeleide professionals samenwerken? En wat zijn de effecten?

Vervreemding 2.0

8 februari 2016 Jan Pompe 486

Vervreemding is volgens Marx een kenmerkend symptoom van het kapitalisme, dat optreedt als het product van arbeid niet langer eigen is. Als vroeger een meubelmaker een kast verkocht, bleef die toch onvervreemdbaar iets van hem. Zijn arbeid was een belangrijke vorm van zelfactualisering. De vervreemding was toen het resultaat van arbeidsverdeling en mechanisering. Nu zorgen nieuwe communicatietechnologieën voor een nieuwe fase van vervreemding. Tegelijkertijd zoeken we met nieuwe vormen van organiseren en agile methodieken naar voldoening van onze sociale behoeften. Is agile werken een tegenwicht voor vervreemding 2.0? 

Pesten en onderdrukking op het werk

7 december 2015 Jan Pompe 502

Recent was in het nieuws dat enorm veel mensen worden gepest op het werk. De gepeste persoon wordt vaak miskend en genegeerd en het pestgedrag blijft onaangepakt. Dit heeft natuurlijk een enorme invloed op het werkplezier en de motivatie en resulteert in ziekteverzuim en uitval. Hebt u last van pesterijen op het werk? Of nog erger, wordt u stelselmatig gepest? Wat kunt u dan het beste doen? Hoe kunt u de situatie verbeteren?

Kwalitatief en kwantitatief samenwerken

8 september 2015 Jan Pompe 625

Vroeger werd de thuiszorg gedaan door wijkverpleegsters. Een team van wijkverpleegsters was verantwoordelijk voor de zieken en hulpbehoevenden in hun wijk die voor deze zorg in aanmerking kwamen. Tijdens pauzes zagen ze elkaar in de kantine van het kruisgebouw en namen dan hun cliënten met hun specifieke bijzonderheden door.

Formaliseren?

31 mei 2015 Jan Pompe 515

Om de controle te verscherpen en de productie en efficiëntie te verhogen, kiezen organisaties steeds vaker voor het formaliseren van de communicatieprocessen. Zo probeert het management meer grip te krijgen. Meetpunten en resultaten worden leidend bij het beoordelen en beïnvloeden van de processen. Dit geldt ook voor projecten. Formaliseren leidt echter vaak tot een complexe matrixstructuur en een te krampachtige focus op de resultaten. Het effect hiervan is dat de kwaliteit van de resultaten eerder af dan toeneemt.

De rol en waarde van management

1 mei 2015 Jan Pompe 544

Managers zijn vaak de eersten om behaalde successen met bijhorende bonussen op te eisen. Gaan er echter dingen mis, wat soms tot grote rampen leidt, dan wordt de oorzaak zelden bij het management gezocht maar eerder bij individuele medewerkers of externe factoren. Onder meer hierdoor staan de rol en de waarde van de manager in toenemende mate ter discussie. Dit was onlangs nog het geval in de Tegenlicht-documentaire ‘Het einde van de manager’. Maar is het afschaffen van de manager wel echt de manier om de geschetste problemen aan te pakken? 

Wie en wat zijn we?

1 maart 2015 Jan Pompe 728

Sinds mensenheugenis proberen we te begrijpen in welk concept we leven. We onderzoeken het heelal met telescopen, maar we weten nog altijd niet hoe het is ontstaan of hoe groot het is. Met microscopen kijken we ook steeds verder naar binnen, op zoek naar antwoorden over de materie waaruit we zijn opgebouwd. We willen weten wie we zijn, wat we zijn, waar we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Maar de antwoorden ontbreken: er is geen volkomen begrip van de wereld. Hoe gaan we daar in ons dagelijks leven en in ons werk mee om? En welke rol spelen we daarbij als manager?