Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Axis into Management @ASL BiSL foundation Enterprise DevOps werkgroep

2 november 2015 Michael Bres 516

De vuurdoop van het leiderschapsmanifest voor managers in een agile omgeving was op 13 oktober 2015. Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep DevOps van de ASL BisL foundation gaven Werner Vaarwerk en Michael Bres van Axis into Management een toelichting op de achtergrond en totstandkoming van het manifest. 

Agile organiseren en innovatief management

8 september 2015 Michael Bres 907

Bij Axis into Management merken we dat steeds meer organisaties die agile willen werken, in de praktijk worstelen met een managementerfenis. In deze organisaties wordt op uitvoerend niveau agile gewerkt, maar lukt het niet goed om invulling te geven aan de daaruit voortvloeiende behoefte aan een ander type managementaanpak.

Kwalitatief en kwantitatief samenwerken

8 september 2015 Jan Pompe 625

Vroeger werd de thuiszorg gedaan door wijkverpleegsters. Een team van wijkverpleegsters was verantwoordelijk voor de zieken en hulpbehoevenden in hun wijk die voor deze zorg in aanmerking kwamen. Tijdens pauzes zagen ze elkaar in de kantine van het kruisgebouw en namen dan hun cliënten met hun specifieke bijzonderheden door.

Zes Common Sense tips voor het omgaan met ‘impediments’

8 september 2015 Michael Bres 1111

Als agile manager bent u een dienende leider die zich alleen bemoeit met belemmeringen als teams die niet zelf kunnen aanpakken. U geeft medewerkers en teams het vertrouwen en de vrijheid om ideeën uit te werken en oplossingen te implementeren zonder u daarvoor toestemming te vragen. Zo zullen medewerkers zelf ook innovatieve en creatieve interventies gaan ontwikkelen om belemmeringen (impediments) aan te pakken.

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen

8 september 2015 Frances van Haagen 747

Het belang van de samenwerking tussen IT-beheerdomeinen: dat is het onderwerp van een artikelenreeks die Frances van Haagen van Axis into Management en haar collega-auteur Machteld Meijer schrijven voor het toonaangevende vakblad IT-Infra. Het eerste artikel belichtte het inrichten van de koppelvlakken tussen deze domeinen.

Update training Agile Leadership Foundation

13 augustus 2015 Jelle Hüner 466

In juli hebben we u geïnformeerd over onze training Agile Leadership Foundation. Vanuit de markt is er veel belangstelling getoond en wij zijn inmiddels met enkele organisaties in gesprek. De eerste open training is inmiddels vol. In oktober is de volgende gepland.

Training Leiderschap in een agile omgeving

6 juli 2015 Michael Bres 1261

Uw team werkt agile. Hoe werkt u als manager? Optimaliseer uw rol!

Agile leiderschap

Agile werkwijzen zijn niet alleen geschikt om sneller, beter en flexibeler software te ontwikkelen. Ze stellen u bovendien uitstekend in staat om in te spelen op de behoefte aan nieuwe vormen van organiseren. U realiseert een platform waarop professionals autonoom, in vrijheid en wendbaar met elkaar samenwerken. Zo boort u een enorme energiebron aan. Optimaal agile werken vergt echter wel agile leiderschap, met specifieke managementvaardigheden. Die biedt de training ‘Leiderschap in een agile omgeving’ u.