Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

3 maart 2013 Michael Bres 598

Een succesvolle fusie of overname vergt de ontwikkeling van een nieuwe samenwerking. In een serie van vijf artikelen leest u hoe Common Sense Management helpt dit te realiseren bij een opdrachtgever. Het eerste artikel beschreef de context en aanleiding voor de opdracht. Het tweede artikel ging over de aanpak van de Common Sense Manager. Het derde artikel bracht de ontwikkeling van de integratie van Inseedt en BIG ICT (fictieve namen) in beeld. In dit vierde artikel kijken we naar wat er met de bedrijfsresultaten gebeurde en hoe het management nieuwe tegenslagen overwon.

Zes common sense tips voor duurzaam organiseren

3 maart 2013 Axis into Management 797

Organisaties zijn ooit ontstaan om samen dingen te realiseren waar iedereen beter van wordt. Een samenwerkingsprincipe dus, zoals ook belicht in onze tips over het organiseren van samenwerking. Van dat principe staan we anno 2013 ver af. De roep om duurzamer organiseren en teruggaan naar de oorsprong van organisaties klinkt steeds vaker. Nieuwe businessmodellen op basis van duurzaamheid blijken ‘hot’ en ‘happening’. Maar hoe realiseert u zo’n businessmodel in Nederland, met onze wetgeving en het huidige overheidsbeleid? We geven u zes tips.

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

3 februari 2013 Michael Bres 596

De sleutel tot het succes van een fusie of overname is het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking. In een serie van vijf artikelen leest u hoe we dit voor een opdrachtgever realiseren op basis van Common Sense Management. In het eerste artikel van de serie deden we de context en aanleiding voor de opdracht uit de doeken. Het tweede artikel vertelde over de aanpak van de Common Sense Manager. Dit derde artikel beschrijft hoe de integratie van Inseedt en BIG ICT (fictieve namen) zich verder positief ontwikkelt en hoe confrontaties en spanningen worden aangepakt

De crisis en de managementfilosofie

3 februari 2013 Jan Pompe 556

De crisis in Europa en Amerika is de ergste sinds de grote depressie begin vorige eeuw. Ze wordt bestreden met maatregelen afgestemd op de oude economie en haar filosofie. Zo worden de regels voor banken en de financiering van landen, bedrijven en hypotheken aangescherpt. Hoewel de oorzaak van de crisis in de financiële sector lag, is het de vraag of we met deze aanpak het echte probleem oplossen. Naar mijn idee is er sprake van een filosofische crisis en zijn we de weg een beetje kwijt.

Zes common sense tips voor het organiseren van samenwerking

3 februari 2013 Michael Bres 935

Innoveren, continu verbeteren, snel inspelen op veranderende markten: het is allemaal gebaseerd op samenwerking. Hoe beter er dus in uw onderneming wordt samengewerkt, hoe succesvoller u bent. Volgens bekende filosofen ligt samenwerking in onze aard en vormt het een belangrijk principe van ons bestaan. Toch vergt samenwerken de nodige organisatie. Hoe zorgt u daarvoor? Wij geven u zes tips

Zes goede common sense voornemens

6 januari 2013 Michael Bres 603

Hebt u goede voornemens voor 2013? Afvallen, meer sporten, meer vrije tijd, stoppen met roken, meer lezen, … We hopen dat u ze allemaal realiseert en wensen u veel wilskracht en discipline toe. En wat zijn uw goede voornemens op professioneel gebied? Wat zou u willen verbeteren of veranderen? We hebben zes goede voornemens op een rij gezet die u als leidinggevende veel zullen opleveren. Om het u gemakkelijk te maken, is ieder voornemen uitgewerkt in zes praktijkgerichte tips. Zo hebt u 36 concrete aanknopingspunten om uw professionele voornemens waar te maken. Een mooi cadeautje om het nieuwe jaar te beginnen. We wensen u een succesvol 2013!

Kwaliteit met plezier verbeteren

2 december 2012 Frances van Haagen 657

Bij het realiseren van kwaliteitsverbetering, productiviteitsverhoging of kostenreductie wordt gebruikgemaakt van allerlei modellen, standaarden en software-tools. Maar de investeringen leveren lang niet altijd de gewenste resultaten op. Hoe kunt u deze verbeteringen wel realiseren? Een analyse van de problematiek en nuttige tips om deze aan te pakken.