Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Hoe lost u problemen op door ze sociaal te maken?

2 juni 2013 Michael Bres 551

De Organisatie- en Managementscan helpt

Problemen bij het samenwerken pakt u het beste aan door ze te ontwikkelen en sociaal te maken. Maar hoe doet u dat in de praktijk? Een antwoord op deze vraag, die bij veel van onze opdrachtgevers leeft, is de Organisatie- en Managementscan. Daarmee legt u de achterliggende oorzaken bloot en gaat u gericht aan de slag.

Met welke aanpak blijft u de concurrentie de baas?

2 juni 2013 Jan Pompe 516

Democratisering van de werkvloer lost organisatieprobleem niet op

Onder meer door de oplopende crisis vindt er tussen organisaties een enorme concurrentiestrijd plaats. Voor veel van hen is het een enorme uitdaging om zich staande te houden in deze strijd. Volgens mij kunnen de bedrijven met de meest effectief samenwerkende medewerkers een voorsprong nemen en behouden

Zes Common Sense Tips voor een gezonde leiderschapsfilosofie

2 juni 2013 Michael Bres 810

Waartoe bent u eigenlijk samen in bedrijf?

Waarom werkt u eigenlijk samen in uw organisatie? Hoe geeft u daar leiding aan? Wat wilt u bereiken met de leiding die u geeft? Wat willen de anderen en de organisatie bereiken? Als u meer samenhang en samenwerking in uw organisatie wilt, dan is het relevant om over het antwoord op deze vragen na te denken. Wij geven u zes tips voor een gezonde leiderschapsfilosofie, op basis van een voorbeeld uit onze praktijk.

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

7 april 2013 Michael Bres 579

Dit is het vijfde en laatste artikel in onze serie over het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking bij een van onze opdrachtgevers op basis van Common Sense Management. Het eerste artikel beschreef de context en aanleiding voor de opdracht: de overname van Inseedt door BIG ICT (fictieve namen). Het tweede artikel ging over de aanpak van de Common Sense Manager. Het derde artikel bracht de ontwikkeling van de integratie van de twee bedrijven in beeld. In het vierde artikel stonden de bedrijfsresultaten centraal en de wijze waarop het management nieuwe tegenslagen overwon. In dit afsluitende artikel geven we een aantal adviezen.

Een probleem bestaat uit processen

7 april 2013 Jan Pompe 558

Problemen: managers hebben er dagelijks mee te maken. Ze dienen zich aan in allerlei vormen en we zijn gewend om erover na te denken. Een probleem is echter nooit eenduidig of enkelvoudig, maar bestaat eigenlijk uit samenhangende processen. Met deze wetenschap kunnen we problemen observeren, analyseren en verbeteren

Zes common sense tips voor het omgaan met lastpakken

7 april 2013 Michael Bres 931

Wat doet u als iemand in uw team niet van nature bereid is om (samen) te werken, zich in te zetten voor de organisatie, en ‘lastig’ gedrag vertoont? Uit onderzoek blijkt dat ze overal voorkomen, de kleine dictators, sluipmoordenaars, saboteurs, zwijgers, betweters, uitstellers en muggenzifters. Wat u ook probeert, met deze ‘rotte appels van de organisatie’ gaat het niet lekker in uw team en de emoties lopen op. U vraagt zich af wat u met ze moet. Wij geven u zes tips.

De crisis en de managementfilosofie (deel 2)

3 maart 2013 Jan Pompe 612

In mijn vorige stukje zijn we ingegaan op de crisis in de westerse wereld. Ik weet deze crisis aan de overdreven toepassing van de doelstellingenfilosofie en de bijbehorende belonings- en motivatiecultuur. Daarbij zijn we de ontwikkelingslijn van onszelf als mensen, zowel individueel als sociaal, uit het oog verloren. Naar mijn idee zal de managementfilosofie verschillende vragen moeten beantwoorden. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Wat is onze ontwikkelingsgeschiedenis en wat onze ontwikkelingstoekomst? Hoe krijgen we daarbij onze samenwerking, samenleving en economie weer gezond? En ten slotte, hoe verhouden deze vragen zich tot ieders praktische management- of werkfilosofie?