Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Zes Common Sense tips voor het voorkomen van een bedrijfscrisis

2 juni 2014 Michael Bres 955

Problemen leiden pas tot een crisis als u ze niet goed aanpakt

Tegenvallende resultaten, ontevreden klanten, groeiend verzuim, een te lage productiviteit, ... Zeker als deze problemen zich tegelijkertijd voordoen, kunnen ze tot een serieuze bedrijfscrisis leiden. U probeert van alles: reorganisatie, afslanking, lean management, toepassing van het HPO-gedachtegoed, de revitalisering van teams, een focus op de kernactiviteiten en zelfs een strategische heroriëntatie. Helaas allemaal zonder succes. Gelukkig is er een manier waarop u wel een bedrijfscrisis kunt voorkomen. Wij geven u zes tips.

Kwaliteitsmanagement, meer dan de implementatie van tools

7 april 2014 Frances van Haagen 1218

Deel 3 van 7 artikelen over Common Sense Kwaliteitsmanagement

Veel trajecten voor kwaliteitsmanagement leiden niet tot de gewenste uitkomsten. Waar ligt dat aan en wat is dan wel een goede aanpak? In een serie van zeven artikelen delen wij onze inzichten aan de hand van de praktijk. In het eerste en tweede artikel hebt u kunnen lezen dat een te productgerichte benadering niet werkt. In dit derde artikel gaan we in op de tweede structurele oorzaak voor het falen van kwaliteitsmanagementprojecten: frameworks, modellen en tools worden te veel beschouwd als doel in plaats van als middel.

Hoezo, samen werken?

7 april 2014 Michael Bres 586

Een uitdagend nieuw boek van Axis into Management

Binnenkort lanceert Axis into Management zijn nieuwe boek ‘Hoezo, samen werken?’. Het gaat over het organiseren van samenwerken en wat u daar als manager allemaal mee kunt bereiken. De eerste reacties van proeflezers zijn enthousiast. Wilt u meer weten over de inhoud of intekenen om het boek als een van de eersten te ontvangen?

Zes Common Sense tips voor het oplossen van cultuurproblemen

7 april 2014 Michael Bres 1294

Over kernwaarden, principes, normen, (gewenst) gedrag en concrete problemen

De oorzaak van problemen bij het samenwerken wordt soms gezocht in de cultuur van een organisatie. Het gedrag van medewerkers lijkt niet aan te sluiten op de normen en principes die voortkomen uit de kernwaarden. Het management reageert met maatregelen om de gewenste cultuur te realiseren: de kernwaarden worden opnieuw gedefinieerd en de afgeleide normen en principes uitgedragen. De medewerkers moeten hun handelen en denken hieraan confirmeren. Maar is dit wel de manier om de samenwerking te ontwikkelen en te verbeteren? Wij geven u zes tips.

Rail Away

3 maart 2014 Jan Pompe 554

Het is hommeles over en op het spoor

Wellicht kent u het programma ‘Rail Away’. Daarin maakt de camera met chocoladebruine begeleidingsstem een monotoon reisje door de mooiste stukken van Europa. De Zwitserse en Japanse spoorwegen staan ondanks hun onherbergzame terreinen en extreme weersomstandigheden bekend om hun absurde accuratesse. De treinen rijden bijna tot op de seconde nauwkeurig en dat al decennia lang, met heel veel treinen. Hoe anders is het gesteld met de Nederlandse spoorwegen.

Zes Common Sense tips voor communicatie die de samenwerking verbetert

3 maart 2014 Michael Bres 1016

Gemeenschappelijk begrip vereist een gemeenschappelijke taal

Bij het samenwerken is een gemeenschappelijke taal cruciaal. Denk aan de toren van Babel. De bouwers spraken ineens verschillende talen en konden geen gemeenschappelijk begrip ontwikkelen. De Babylonische spraakverwarring maakte samenwerking onmogelijk en het gezamenlijke doel werd niet gerealiseerd. Iedere vorm van samenwerking is gebaseerd op gemeenschappelijk begrip. Maar dit begrip kan voor iedereen anders zijn of verschillend worden geïnterpreteerd. Het is daarom belangrijk om het goed onder woorden te brengen. Een gemeenschappelijke taal bevordert het gemeenschappelijke begrip en daarmee de samenwerking. Wilt u uw toren wel afbouwen? Wij geven u zes tips.

Kwaliteitsmanagement, een te ‘productgerichte’ aanpak

3 maart 2014 Frances van Haagen 1026

Deel 2 in een serie van 7 artikelen over Common Sense Kwaliteitsmanagement

Organisaties zetten kwaliteitsmodellen en process frameworks te pas en te onpas in. Dit leidt echter zelden tot het gewenste resultaat. Is het mogelijk om kwaliteitsmanagement dynamischer aan te pakken en hoe dan? In een serie van zeven artikelen delen wij onze inzichten met u aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk. In het eerste artikel hebt u antwoord gekregen op de vraag wat het probleem is met kwaliteitsmanagement en de implementatie van een kwaliteitsprogramma. In dit tweede artikel gaan we in op de eerste structurele oorzaak van het probleem: een te ‘productgerichte’ aanpak van kwaliteitsmanagement.