Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Angstcultuur

20 oktober 2016 Jan Pompe 356

In een aflevering van Zembla wordt het verhaal gebracht over een angstcultuur op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht. Er komen artsen, verplegers en patiënten van de afdeling aan het woord. Er heerst een schrikbewind en de raad van bestuur weet dat, zo blijkt achteraf. Na een aanvankelijke ontkenning zegt deze dat Zembla “ons met de neus op de feiten heeft gedrukt”. Hoe is dit toch mogelijk in een omgeving waar hoogopgeleide professionals samenwerken? En wat zijn de effecten?

Werkgroep agile leiderschap lanceert game

20 oktober 2016 Michael Bres 222

Tijdens het jaarcongres van het Agile Consortium heeft de werkgroep Agile Leiderschap zich opnieuw gepresenteerd. Met succes werd een eerste versie van een agile leiderschapsgame gelanceerd. Axis into Management is als mede-initiator en animator van de werkgroep trots op dit eerste resultaat. De game wordt nu verder ontwikkeld. 

Alumnibijeenkomst van Common Sense Managers

20 oktober 2016 Michael Bres 200

De afgelopen jaren hebben ruim 100 managers van verschillende organisaties uit diverse sectoren de training Common Sense Development Program 1 (CSDP-1) gevolgd bij Axis into Management. In kleinschalige groepjes van 5 tot 7 deelnemers werden zij opgeleid tot Common Sense Manager en getraind in het ontwikkelen en inzetten van gemeenschappelijk begrip bij het leidinggeven en samenwerken. Op donderdag 27 oktober organiseert Axis into Management een interessante en gezellige alumnibijeenkomst op initiatief van enkele Common Sense Managers. U komt toch ook?

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen (deel 9)

20 oktober 2016 Frances van Haagen 207

Het toonaangevende vakblad IT-Infra (nu samen met AutomatiseringGids en Informatie gebundeld tot AG Connect) heeft een artikelenreeks van Frances van Haagen van Axis into Management en Machteld Meijer gepubliceerd over de samenwerking tussen de drie beheerdomeinen business-informatiemanagement (BIM), applicatiemanagement (AM) en IT-infrastructuurmanagement (ITIM). Eerdere artikelen gingen over de strategie en regie van de informatievoorziening, het opstellen van contracten en het doorvoeren van wijzigingen aan informatiesystemen. De laatste twee artikelen gaan over kwaliteit op uitvoerend niveau. Zo was het achtste artikel gewijd aan de samenwerking bij het afhan­delen van incidenten. In het negende en laatste artikel komen de niet-functionele kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening aan bod, zoals performance, informatiebeveiliging en onderhoudbaarheid. Hoe komt een – grote of kleine(re) – klantorganisatie tot passende en realistische eisen op deze gebieden en hoe geeft samenwerking met en tussen leveranciers invulling aan die eisen?