Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Zes Common Sense tips voor agility met wederzijdse instemming

7 juni 2016 Michael Bres 625

Niemand heeft een natuurlijk gezag over anderen, macht brengt geen rechten met zich mee en rechtmatig gezag kan alleen gebaseerd zijn op wederzijds begrip. Jean-Jacques Rousseau zei het al in 1762, maar het principe is nog steeds actueel. Zeker voor managers die opereren in een agile omgeving: wederzijdse instemming is een belangrijke grondslag voor de afspraken over samenwerking van agile teams om waarde toe te voegen. Allemaal mooi en aardig, maar hoe houden we het werkbaar als we het maken en nakomen van afspraken baseren op wederzijdse instemming? Een organisatie is toch geen democratie? En waarom is dit principe belangrijk voor managers die opereren in een agile omgeving? Hoe kunnen ze het daadwerkelijk vormgeven en op een realistische manier ontwikkelen en inzetten in een agile organisatie? Wij geven u zes tips!

 

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen (deel 8)

7 juni 2016 Frances van Haagen 527

Het toonaangevende vakblad IT-Infra publiceert een artikelenreeks van Frances van Haagen van Axis into Management en Machteld Meijer over de samenwerking tussen de drie beheerdomeinen business-informatiemangement (BIM), applicatiemanagement (AM) en IT-infrastructuur-management (ITIM). De vorige zeven artikelen gingen over de strategie van en regie op de informatievoorziening, het opstellen van contracten en het aanbrengen van wijzigingen op informatiesystemen. In het achtste artikel wordt een belangrijk samenwerkingsgebied behandeld dat zeer zichtbaar is voor zowel de gebruikersorganisatie als de ondersteunende IT-organisaties: het afhandelen van calls (vragen, verstoringen, wensen, klachten, opdrachten) die zijn ingediend naar aanleiding van het gebruik van de informatievoorziening.

Axis start de Werkgroep Agile Leiderschap van het Agile Consortium

7 juni 2016 Michael Bres 596

Steeds meer organisaties hebben behoefte hebben aan managementinnovaties die de adoptie van de agile filosofie bevorderen. Daarom heeft Axis into Management het initiatief genomen voor een nieuwe werkgroep van het Agile Consortium. De werkgroep richt zich op het beantwoorden van allerlei vraagstukken rond leiderschap in een agile omgeving. Welke managementaanpak wordt bijvoorbeeld gevraagd van managers die opereren in een agile omgeving? Wat is de rol van de manager bij het organiseren van de samenwerking tussen de business en IT vanuit een gezamenlijke focus op klantwaarde? En wat betekent dit voor de invulling van de managementfunctie en –rol? In april vond de eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep plaats. Wat zijn de plannen?

Leiderschap in een agile omgeving bij Ordina Visionworks

7 juni 2016 Michael Bres 496

VisionWorks helpt organisaties cross industry hun interne en externe voortbrengingsketens te optimaliseren en effectief te besturen. Dat gebeurt door het verbinden van mens, proces en informatie tot betekenisvolle organisaties. Door het adopteren van de agile filosofie wil VisionWorks inspelen op de dynamiek en het verandertempo van de markten die het bedient. Het management van VisionWorks baseert de ontwikkeling van hun aanpak op het door Axis into Management ontwikkelde manifest voor leiderschap in agile omgevingen. Het voltallige managementteam nam deel aan de training ‘Leiderschap in een agile omgeving’.