Bel ons:
030-273-4608

Mo-ti-ve-ren

Mo-ti-ve-ren

Een kwestie van management

mo-ti-ve-ren (ov.ww.;motiveerde, h. gemotiveerd;-ring) 0.1 van argumenten voorzien -> staven. 0.2 (ook abs.) enthousiast maken -> stimuleren.

Invloedrijke groep

Over het motiveren van werknemers wordt al langer dan vandaag nagedacht. Zo onderzocht de Australiër Elton Mayo in de eerste helft van de vorige eeuw de invloed van groepen op het individuele gedrag op de werkvloer. Hij stelde vast dat de tevredenheid van een medewerker in grote mate afhangt van het informele sociale patroon van de groep waarin hij of zij werkt. Enkele opmerkelijke conclusies van Mayo’s onderzoek waren:

  • Individuele werknemers zijn niet los van elkaar te beschouwen. Ze moeten worden gezien als leden van een groep.
  • Goed verdienen en goede werkcondities zijn minder belangrijk voor het individu dan onderdeel uitmaken van een groep.
  • Informele groepen die op het werk worden gevormd, hebben een sterke invloed op het gedrag van de werknemers in zo’n groep.
  • Managers moeten de sociale behoeften van werknemers kennen en er gebruik van maken om hun medewerking met de ‘echte’ organisatie te verbeteren.
  • Conflicten ontstaan doordat werknemers er een ‘sentimentele’ logica op na houden en managers een logica van kosten en efficiency.

Motiverend management?

Mayo maakte niet duidelijk hoe de productiviteit en tevredenheid van werknemers konden worden opgekrikt. Welke aanpassingen aan de praktische uitvoering van het werk en de structuur van de organisatie waren hiervoor nodig? Douglas McGregor is later op Mayo’s theorie doorgegaan. Hij suggereert dat de banden tussen organisatie, motivatie en productiviteit complexer zijn dan Mayo dacht. Interessant hierbij is de rol van het management. McGregor veronderstelt namelijk dat dit in staat is de medewerkers te motiveren. Wij vragen ons af hoe we dat moeten zien, als we de definitie van ‘management’ in de Oxford Dictionary lezen:

1 The application of skill or care (zorg, bekommering) in the manipulation (kunstmatige, bedrieglijke beïnvloeding), use, treatment, or control of things or persons, or in the conduct of an enterprise, operation, etc.

2 The use of contrivance (mechaniek, truc), prudence (voorzichtigheid, omzichtigheid), ingenuity (vernuftigheid, slimmigheid), or deceit (misleiding) or trickery for effecting some purpose (doel).

Gratis themabijeenkomst

In oktober organiseren we een (gratis) bijeenkomst over dit complexe managementthema. Meld u vast aan door een e-mail te sturen naar management@axisinto.nl.

Blijf ook vooral onze nieuwsbrieven over dit onderwerp volgen. Hebt u behoefte aan directe inspiratie? Neem dan een kijkje in Tate’s world