Bel ons:
030-273-4608

Managementopinie over projectmanagement

Managementopinie over projectmanagement

Een dynamische methode voor een dynamisch probleem

Waarom falen projecten? Misschien niet omdat een perfect plan verkeerd wordt uitgevoerd, maar omdat een ‘perfect’ plan funest is voor een goede uitvoering. Telkens weer wordt een statische oplossing (projectplan) bedacht voor een dynamisch probleem (project). En dat werkt dus niet. Natuurlijk, een goed plan, doorspekt met controlemaatregelen, geeft zekerheid en vertrouwen. Het zorgt ervoor dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Maar de realiteit is dat projecten plaatsvinden in een dynamische omgeving, die een dynamische aanpak vereist.

Waar het fout gaat

Vaak worden statische plannen systematisch in stand gehouden met afspraken, controlemechanismen en maatregelen. Deze hebben meestal geen gemeenschappelijke basis en sluiten niet goed aan op de praktijk. Risico’s of veranderingen worden zo veel mogelijk uitgesloten. Bij de start van een project wordt eenmalig de aanpak bepaald. Helaas is een goed plan met heldere afspraken niet het einde, maar juist het begin van de ellende. In het beste geval biedt het nog een goede change procedure en zijn er marges voor tijd en budget, maar dat is het dan wel wat dynamiek betreft. Anders dan gedacht, werken vooraf bedachte controle- en beheersmaatregelen eerder belemmerend dan bevorderend in een dynamische omgeving. Bovendien is het maar de vraag of de maatregelen de betrokkenen echt grip bieden op een project en de bijbehorende businesscase.

Wat is nodig?

Het is belangrijk om een omgeving te creëren die bevorderend werkt voor alle projectpartijen. En die ze in staat stelt om de bedoeling(en) van het project te realiseren. Dit vergt een dynamische en systematische werk- en managementmethode. Een methode die ervan uitgaat dat iedereen alles mag weten, dat alles uitlegbaar moet zijn en dat alle belangen worden gediend. De methode moet ook systematisch zijn. Dat wil zeggen dat de aanpak herhaalbaar is, toegepast kan worden in alle situaties en omgevingen, en goed is voor alle deelnemers. Zo’n managementmethode stimuleert de ontwikkeling van vertrouwen, creativiteit en motivatie. Er ontstaat een volwassen, zelfstandige en verantwoordelijke cultuur die tot grote en verrassende prestaties in staat blijkt. Zoals het realiseren van een complex project in een dynamische omgeving.

Ook toepasbaar in uw organisatie

Wilt u een dynamische en systematische managementmethode toepassen in uw organisatie? Axis into Management helpt u de deskundigheid en het vakmanschap te ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. Wij leven ons volledig in, in uw organisatie, uw projecten en alle relevante aspecten. Van daaruit bieden we analyses, inzichten, advies en voorstellen. We zorgen dat uw organisatie, afdelingen, teams en werknemers de verkregen kennis direct in de praktijk brengen.