Bel ons:
030-273-4608

Managementopinie over gemeenschappelijk begrip

Managementopinie over gemeenschappelijk begrip

De confronterende praktijk van een Common Sense Manager

We horen regelmatig van Common Sense Managers dat het toe (blijven) passen van Common Sense Management een fantastische, maar ook zware opgave is. Ze ervaren dat de methode confronterend werkt, doorzettingsvermogen vereist en dat de omgeving toch vooral verwacht dat het ‘geldende systeem’ wordt gevolgd. Maar de aanhouder wint wel degelijk: dat bewijst de praktijk.

Waardering komt later

Het valt niet mee om u als Common Sense Manager blijvend te ontworstelen aan de onmondigheid die mensen aan zichzelf te wijten hebben. Om uw verstand te blijven gebruiken, puur door vastberadenheid en moed en zonder de verantwoordelijkheid en leiding van anderen. Nee, het is niet eenvoudig om een goede systematische managementmethode, hoe helder en klaar ook, toe te passen. Dit vraagt vakmanschap, deskundigheid en nieuwe denkpatronen. Toch is het belangrijk om vol te houden. Want de toepassing van de Common Sense Management methode, gericht op de ontwikkeling van gemeenschappelijk begrip, wordt vaak eerst sceptisch bekeken en gebagatelliseerd. Pas later wordt deze op waarde geschat. Daar hebben we in onze interim-, advies- en trainingspraktijk al veel voorbeelden van gezien.

Werken vanuit consensus

Hoe het ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip werkt, is niet uit te leggen vanuit concepten en ideaalbeelden. De Common Sense methode is de enige managementmethode die niet uitgaat van een ideaalbeeld. Het effect duidelijk maken, kan alleen met praktijkvoorbeelden. Voorbeelden waaruit blijkt dat de common sense, de consensus, er is en zijn werk doet. Voorbeelden die laten zien dat er een breed gedragen overeenstemming over een onderwerp is. Dat vrijwel iedereen vindt dat een bepaalde keuze, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de beste oplossing is. Het erkennen en ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip of consensus werkt zeer bevorderend voor uw organisatie. Het negeren of niet ontwikkelen daarvan is contraproductief.

Bewust van eigen aanpak

Hoe is het mogelijk om gemeenschappelijk begrip in uw organisatie te herkennen en erkennen? Daarvoor moet u zich als manager in de eerste plaats bewust worden van de processen in en om uw organisatie. Verschillende vragen zijn daarbij relevant. Wat is bijvoorbeeld uw rol bij het functioneren van de werkmethoden? Hoe bent u betrokken bij de totstandkoming van afspraken? Wat is uw inbreng daarbij? En op basis van welk begrip levert u die inbreng? Om uw organisatie te ontwikkelen, moet u aangeven hoe u werkt. Managers die open zijn over hun bedoelingen en zich hier bewust van zijn, doen effectievere en betere interventies. Bewustwording van uw eigen managementmethode is dus een belangrijke, in sommige gevallen confronterende, eerste stap.

Goede handvaten

Om te veranderen, moet u beseffen dat iets nu is zoals het is en hoe het zo is gekomen. Daarna is het een kwestie van het vinden van een methode en een perspectief om dingen anders te doen. Bijvoorbeeld het Common Sense Development Program. Deze managementverbetermethode biedt managers vakmanschap en deskundigheid voor het herkennen, erkennen en systematisch opbouwen van gemeenschappelijk begrip. Het ontwikkelen van bewustzijn over het hoe en waarom van een situatie vereist aandacht en energie. U krijgt hier echter veel inzichten voor terug, evenals goede handvaten om uw eigen management adequaat vorm te geven. Daarmee legt u de basis voor een effectieve Common Sense aanpak en concrete resultaten.