Bel ons:
030-273-4608

Leiderschap in crisis

Leiderschap in crisis

Geen eenvoudige oplossingen voor complexe problemen

Bij grote problemen, zoals de huidige financiële en economische crisis, klinkt de roep om sterk leiderschap het hardst. Hoe groter en ingewikkelder de situatie is, hoe groter de behoefte om met een simpele en eenduidige oplossing de moeilijkheden het hoofd te bieden. Problemen, hun oorzaken en hun ‘oplossingen’ zijn echter gecompliceerde processen. Eenvoudige oplossingen zijn zelden tot nooit het antwoord voor complexe problemen. Sterk leiderschap en snelle oplossingen leiden dan ook niet vaak tot een duurzame verbetering van de situatie.

Verbetering van een gecompliceerde situatie, zoals we nu zien met het schuldenprobleem in Europa, is een langdurig en zorgvuldig proces. We hebben daarbij geen sterke leider nodig die, met charisma en populisme, de verlosser denkt te zijn van onwetend gepeupel. We hebben een sterke leider nodig die transparant en zorgvuldig communiceert met een geduldige en hardwerkende bevolking, die bereid is de fouten van haar organisatie in het verleden te dragen en rustig te herstellen. Dit vereist een rustige terughoudende vorm van informerend en faciliterend leiderschap. Tevens zijn een goede en juiste terugkoppeling van het bestuur of het management en een goede overlegstructuur en inspraakprocedures noodzakelijk om in een crisissituatie aan een gecompliceerd probleem te kunnen werken.

Niet de charismatische oneliner roepende leiders maar de genuanceerd formulerende, zorgvuldig opererende, informerende, geduldige, eerlijk en open communicerende leiders moeten daarom de boventoon voeren in tijden van crisis.

Jan Pompe, Managementfilosoof

IJsselstein, 31 oktober 2012

Reactie(s)? Graag! S.v.p. mailen naar jan.pompe@axisinto.nl