Bel ons:
030-273-4608

De crisis en de managementfilosofie

De crisis en de managementfilosofie

Hoe krijgen we onze samenwerking en economie weer gezond?

De crisis in Europa en Amerika is de ergste sinds de grote depressie begin vorige eeuw. Ze wordt bestreden met maatregelen afgestemd op de oude economie en haar filosofie. Zo worden de regels voor banken en de financiering van landen, bedrijven en hypotheken aangescherpt. Hoewel de oorzaak van de crisis in de financiële sector lag, is het de vraag of we met deze aanpak het echte probleem oplossen. Naar mijn idee is er sprake van een filosofische crisis en zijn we de weg een beetje kwijt.

Voor de crisis werden we door onszelf, het management en de tijdgeest overladen met doelstellingen. We werkten ons suf: targets moesten worden gehaald, nieuwe auto’s gekocht, en zonder beroemd en rijk te zijn telde je niet mee. Er werden hoge vergoedingen betaald, waardoor we ons in luxe konden ontwikkelen. Maar door de doelgerichtheid ging het ook vaak mis. Denk aan overspannen en burned-out medewerkers, misleiding bij leningen en hypotheken en een oncollegiale sfeer op de werkvloer.

Crisis resultaat van managementfilosofie

De gedachte van doelstellingen, met de daaraan gekoppelde beloning- en motivatiecultuur, vormde dé basis van de managementfilosofie. Deze benadering werd gepropageerd door Goldrath, Covey en vele anderen. Resultaat zijn de bekende excessen bij banken, maar ook bij industrieën, bedrijven en organisaties. Uiteindelijk hebben deze geleid tot de crisis waar we nu in zitten.

Andere denkwijze is noodzakelijk

Naar mijn idee is het overdreven nastreven van doelstellingen de fout die we hebben gemaakt. Daardoor zijn we enigszins blind geraakt voor de ontwikkeling van onszelf als mensen, zowel individueel als sociaal. Naast een financiële crisis hebben we ook andere problemen, zoals een milieu- en grondstoffencrisis en op termijn een energiecrisis. De onderliggende vraag die de filosofie moet beantwoorden is: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? En hoe krijgen we daarbij onze samenwerking en economie weer gezond? Wat is onze ontwikkelingslijn als westerse wereld? Hoe verhoudt dit alles zich tot onze concrete en praktische management- of werkfilosofie? Het antwoord lijkt niet te liggen in meer geld, macht, flatscreens of duurdere auto’s. Het is duidelijk dat we onze problemen niet kunnen oplossen met de denkwijze die ze heeft veroorzaakt.

Samen werken en samen leven

Ik denk dat we het antwoord moeten zoeken in hoe we samen werken en samen leven. In afdelingen, teams, organisaties, steden, landen, de wereld. Ook moeten we op zoek naar hoe we dit samenwerken en samenleven systematisch kunnen leren beschouwen, analyseren en verbeteren. Hoe organiseren we samenwerking? De laatste zestig jaar is deze ontwikkelingslijn ondergeschikt gemaakt aan technologische, economische en financiële ontwikkeling. Daar lopen we volgens mij nu op vast. Onze toekomst ligt naar mijn mening in deze levensbeschouwelijke vraag, met alle politieke, economische en managementconsequenties die we moeten onderzoeken en ontwikkelen.

Over deze nieuwe ontwikkelingslijn en de managementconsequenties de volgende keer meer. Ondertussen houd ik me aanbevolen voor uw vragen en opmerkingen.

IJsselstein,1 februari 2013

Jan Pompe

Managementfilosoof