Bel ons:
030-273-4608

Common Sense in outsourcing

Common Sense in outsourcing

Ontwikkel systematisch samenwerking tussen afnemer en leverancier

Bij outsourcing van ICT is de constructieve ontwikkeling van samenwerking tussen afnemer en leverancier een factor van belang. Toch zijn deze partijen vaak niet gewend om de relatie en het onderlinge vertrouwen systematisch te ontwikkelen. Zijn we hiertoe niet in staat of wordt de samenwerking belemmerd door formele afspraken, duimdikke contracten, individuele belangen of diversiteit in doelstellingen? Een alternatief.

Bij outsourcing van ICT legt een organisatie cruciale bedrijfsprocessen bij een externe leverancier. Naast alle voordelen van outsourcing zijn er ook nadelen, zoals ‘risico door afhankelijkheid’. Het is daarom zinvol aandacht te besteden aan het managen van de relatie en de samenwerking om dit risico te beperken. Het systematisch ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip (common sense) tussen afnemer en leverancier over belangenverschillen is hiervoor een goede methode. Het leidt tot een voortdurende verbetering van de kwaliteit van diensten en dienstverlening. Gemeenschappelijk begrip is cruciaal voor het realiseren van de gestelde doelen van de outsourcing.

Drie kwaliteitsdimensies

De bij de outsourcing betrokken partijen doen er verstandig aan continu te werken aan de ontwikkeling van gemeenschappelijk begrip over drie kwaliteitsdimensies: de techniek (wat), de functionaliteit (hoe) en de relatie (wie). Het periodiek evalueren en bijsturen van deze dimensies, afzonderlijk en in samenhang, is daarvoor zeer bevorderend en daarmee het succes van de outsourcing . Dit heeft echter alleen kans van slagen wanneer partijen erin slagen een systematische discour onderdeel te laten zijn van de werkmethoden.

Het klinkt eenvoudig…

Wellicht denkt u dat dit allemaal erg voor de hand ligt. Dat is ook zo. Echter, hoe eenvoudig het geschetste principe ook klinkt, het is complex om dit in de praktijk te realiseren. Deskundigheid, vakmanschap en inzet van beide partijen zijn vereist voor een dynamische ontwikkeling van de sourcingrelatie en de ICT-dienstverlening. Bovendien komt de geschetste ontwikkeling alleen tot stand op basis van verdiend vertrouwen tussen beide partijen. Dit vereist aandacht voor de logica van de relatie, individuele intelligentie(s), bewustwording en bewustzijn. En natuurlijk goed service-management. Dit alles zonder kunstmatige ingrepen, forceren, afdwingen, eisen of manipuleren. Het systematisch ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip is hiervoor voorwaardelijk.

In de praktijk

En dan de hamvraag. Hoe doen we dit nu eigenlijk, het ‘systematisch ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip over de drie dimensies en hun samenhang’ als methode van dienstenmanagement? En hoe begint u hier mee? Axis into Management is u graag van dienst bij de beantwoording van deze vraag en bij de ontwikkeling van structuur, werkmethoden en deskundigheid. Met Common Sense Management kunt u met bestaande Governance, Regie of Service Delivery modellen de kwaliteit van de dienstverlening dynamisch definiëren en evalueren op techniek, functionaliteit en relatie. Openheid op deze terreinen leidt tot meer grip op outsourcingstrajecten.

Hieronder volgt een grappig filmpje over outsourcing