Training

Axis into Management traint managers en medewerkers zowel individueel als in teamverband. Aspecten van het Common Sense Development Program en Groepsdynamica staan centraal in deze trainingen waarin deelnemers zich leren ontwikkelen binnen hun eigen praktijksituatie. Doorgaans zijn managers theoretisch voldoende geïnformeerd over management- en organisatiemodellen. Toch biedt de theorie vaak geen praktische oplossing voor alledaagse problemen als miscommunicatie, gebrekkige motivatie of ziekteverzuim. In de trainingen van Axis into Management leren deelnemers die vertaalslag wel te maken, doordat zij de eigen werkmethodes in hun eigen praktijk systematisch gaan verbeteren. Na de training weet en voelt de deelnemer dat hij of zij zich kennis, kunde en vaardigheden heeft eigengemaakt om samen met het team de meest uiteenlopende problemen het hoofd te bieden.