Meer inzicht in eigen rol

Axis biedt ons managementondersteuning bij een project waarbij intern al veel aan auditing en andere kwaliteitsmaatregelen wordt gedaan. Michael Bres vult dat prima aan. Niet door op de theorie te hameren maar juist door veel aandacht te geven aan inhoudelijke zaken en de manier waarop iemand functioneert. Er is zeer geregeld overleg, telefonisch maar ook face-to-face, waarin de stukken worden besproken. Gaat veel over de inhoud, maar ook over hoe we discussie in het bedrijf kunnen aanzwengelen. Wie is probleemeigenaar? Wat is het juiste forum om een kwestie te bespreken? Hoe brengen we de discussie van informeel naar formeel?

Door de begeleiding van Axis denk ik veel meer na over de besluitvorming en wat ik in m’n eigen managementteam wil bespreken. Slaag er in om dingen die onder de oppervlakte broeien helder te krijgen en te herleiden tot een bepaald probleem, waar we dan in het juiste forum een besluit over kunnen nemen.

Ik besteed nu meer aandacht aan besluitvormingsprocessen, over wat formeel en informeel besproken moet worden en wat mijn eigen rol daarin moet zijn. Ben vergaderingen beter gaan sturen en dat leidt tot een efficiënter besluitvormingsproces.

Common Sense staat niet voor een heel methodische aanpak of een aaneenschakeling van softe skills, maar is voor mij juist een heel prettige mengvorm waarin beide aspecten in een goeie mix naar voren komen