Managementbegeleiding

Axis into Management adviseert, begeleidt en coacht managers, medewerkers en teams op het gebied van de samenwerking en samenwerkingsrelaties. Ons werk is in alle gevallen gericht op het ontwikkelen van een adequate individuele, team- en organisatiestructuur, organisatiecultuur en daarbij passende werkmethoden.

Axis into Management is veelal betrokken bij onderwerpen van zowel strategisch, tactisch als operationeel belang. De advisering, begeleiding en coaching worden zowel als maatwerktrajecten, standaarddiensten en op projectbasis uitgevoerd. Uw gesprekspartners bij Axis into Management beschikken over een brede ervaring en een gedegen opleiding. Het zijn stuk voor stuk bijzondere mensen die de juiste vragen stellen en goed luisteren. Zij komen met een realistische aanpak die aansluit op uw praktijk. U kunt rekenen op heldere afspraken en persoonlijk contact in de ontwikkeling naar een duurzame relatie.