Natuurlijke balans

Het gedachtegoed dat Jelle Hüner aanhangt was een belangrijk argument om hem als interimmanager in de hand te nemen.

De openheid die centraal staat in Common Sense biedt een platform voor elke medewerker om zijn ideeën, opmerkingen en ook grieven naar voren te brengen. De directieve vorm van leidinggevenden is onder invloed van Jelle vaarwel gezegd en dat is prima. De kracht van Common Sense is het respect voor de individuele medewerker, waarbij iedereen het gevoel heeft een bijdrage te hebben geleverd. Creativiteit enerzijds en een stevige processturing anderzijds in de organisatie, kunnen elkaar bijten. Maar met de Axis-methode worden die twee grootheden op een natuurlijke manier met elkaar in balans gebracht. De nieuwe organisatie staat nog steeds als een huis. Dan doel ik met name op de rol van de managers, de groepsdynamiek en het functioneren van individuen binnen de groep. Bij ons is het inmiddels volkomen geaccepteerd om het functioneren van personen waar ze bij zijn binnen de groep te bespreken. Voorheen was dat not done. Maar het individu wordt daar sterker van, zonder zich direct aangevallen te voelen. En dat proces daalt in de hele organisatie neer.