Ontstaan van de methode

In het begin van zijn carrière vervulde Pompe diverse leidinggevende functies. Zo was hij manager bij de Hogeschool West Brabant, internationaal salesmanager bij de Koninklijke Borsuma Wehry en reorganisatiedirecteur van een carrosseriefabriek. Geïnspireerd door de dagelijkse problemen die hij als manager tegen het lijf liep, ging Pompe op zoek naar een managementmethode die wél kan werken. Hij bestudeerde zeer intensief de klassieke en hedendaagse literatuur en managementinzichten: van filosofie tot managementpsychologie, organisatiecultuur en groepsdynamica. Pompe’s zoektocht voerde hem tevens over vele continenten.

Een aanpak die werkt De managementvisie die hieruit voortkwam wilde Jan Pompe aansluiten op de behoefte aan een methode die theoretisch deugt én in de praktijk werkt. Daarom oefende en toetste Pompe vanaf 1993 zijn visie in zijn dagelijkse praktijk als interim-manager, teamcoach en organisatieadviseur. Het resultaat daarvan is het Common Sense Development Program. Deze methode onderscheidt zich nadrukkelijk van bestaande managementvisies: Common Sense is geen managementhype of ideaalbeeld, je kunt het je eigen maken en in de praktijk brengen. Een groeiend aantal grote en kleine organisaties werkt hier momenteel mee, met onmiddellijk resultaat.