Common Sense Yourself

Samenwerking
Organisaties presteren beter met medewerkers die beschikken over een eigen identiteit. Met mensen die krachtig en creatief vanuit hun eigen unieke persoon kunnen samenwerken en een gemeenschappelijk belang dienen. Maar het proces van het realiseren van persoonlijke doelen loopt lang niet altijd parallel met de door de organisatie gewenste professionele ontwikkeling. Bij veel managers, maar ook bij niet leidinggevend personeel, leidt die discrepantie tot een burn-out. Managers kunnen bijvoorbeeld in de problemen raken door overbelasting, onzekerheid of gebrek aan uitdaging. Maar personeelsleden kunnen ook, bijvoorbeeld op last van hun chef of van zichzelf, werken onder te hoge druk. Met als gevolg stress, gebrek aan zelfvertrouwen en een verminderd vermogen tot samenwerken.

Een bewuste zelfontdekking
Om dit te voorkomen is het zaak om de bestaande situatie van een individuele persoon of werknemer (werkverhoudingen en spanningen) tot uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen van zelfbegrip. Het gaat dan ten eerste om het heel bewust ontdekken en beschrijven van de eigen filosofie en levenswijze. Vervolgens om het relateren van de eigen perspectieven aan de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling.

Elk individu kan leren werken vanuit zijn of haar eigen gezond verstand en vanuit de specifieke eigen persoonlijke mogelijkheden. Dat zal al snel leiden tot een daling van het stressniveau, de werkzaamheden worden efficiƫnter verricht, het zelfvertrouwen groeit en samenwerken wordt eenvoudiger. Dat voelt een stuk prettiger, zowel thuis als op het werk.