Common Sense your company

Op weg naar de Common Sense Company
Vooropgesteld: basisstructuren als hiërarchie, beloningsysteem of kernactiviteiten worden in een Common Sense Company geen geweld aangedaan. Ook in een Common Sense Company is bij elke persoon, elk team en elke organisatie sprake van overeenkomsten en afspraken. De taal die we spreken, de specifieke termen die we gebruiken, de manier waarop ons werk doen, hoe laat we beginnen, waar we ons werk doen, hoe we ons kleden, wat onze omgangs-vormen zijn. Deze afspraken kunnen formeel of informeel zijn. Formele afspraken zijn bijvoorbeeld vergadernotulen, formulieren of vastgelegde procedures. Informele afspraken zijn overleg in de wandelgangen, telefoontjes of een bezoekje aan een collega buiten werktijd. Al deze formele en informele afspraken hebben invloed op het dagelijkse werk.

Deze praktijk is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een organisatie naar een Common Sense Company. Dat kan alleen door het verder ontwikkelen van kennis, kunde en vertrouwen in een natuurlijke gang richting een optimale Common Sense-situatie. Dit betekent dat de eigen, oorspronkelijke en autonome manier van handelen van individuen en teams (denk hierbij aan zaken als leidinggeven, beslissen, ruziemaken, communiceren, handel drijven, produceren, controleren enzovoort) moet worden bewust gemaakt, op consistentie getoetst, in een toepasselijke en efficiënte samenhang met de organisatiebelangen gebracht en gesystematiseerd.

Kernkwaliteiten van de Common Sense Manager
Wat betekent dit voor de kwaliteiten van de Common Sense Manager? Ten eerste zal deze zich de Common Sense-aanpak eigen moeten maken, en zichzelf moeten trainen in Common Sense Management. Het is niet eenvoudig om het denken in termen van doelstellingen en ideaalbeelden uit te bannen. Hoofdtaak is het kunnen faciliteren van de Common Sense in de organisatie. De Common Sense Manager bepaalt als participant met speciale taken mede de gang van zaken in een organisatie. Een Common Sense Manager stelt zich vooral onderzoekend, confronterend, vragend en adviserend op. Daarnaast behoort oprechtheid tot zijn of haar kernkwaliteiten.

De Common Sense Manager is geen toneelspeler en hoeft het ook niet beter te weten. Een buitengewoon prettige bijkomstigheid. Wel zal deze manager zich het volgende moeten afvragen: Hoe observeren, analyseren en begrijpen alle betrokkenen wat er aan de hand is?

Deze basale vraag geldt als opdracht voor alle aspecten van de taken van de manager. Van marketing tot personeelsmanagement en van werkdruk tot concurrentie. In de fase van observatie ontstaat bewustzijn en een begin van verandering. Deze verandering geldt als dynamiek voor een ontwikkeling en is dus geen doel of proces op zich waarvan de uitkomst al van te voren vaststaat. Common Sense Management voorkomt zo onnodige improductieve en destructieve spanning tussen het wenselijk ideaal en de concrete praktijk binnen een organisatie. De methode zorgt voor zelfvertrouwen bij zowel het management als de medewerkers.

Jan Pompe:
“Common Sense is te observeren, bewust te maken en, gecombineerd met zorgvuldigheid en ons eigen vakmanschap, systematisch inzetbaar voor het gemeenschappelijk worden en realiseren van bedoelingen. Gaandeweg ontwikkelt zich via deze aanpak een organisatie met een bewuste unieke en eigen methode door praktijkervaring, studie en advisering. Het gaat hierbij om het bewust verder ontwikkelen van de eigen geschiedenis van de organisatie, van alle medewerkers en van het eigen leidinggeven. Common Sense Your Company!"