Aanpak van Axis into Management

De meeste managementmethoden richten zich op het stimuleren van medewerkers om hen prestaties te laten leveren en doelstellingen te laten halen.

Common Sense Management richt zich op iets anders. In deze vernieuwende methode draait het om het ontwikkelen van een adequate individuele, team- en organisatiestructuur, organisatiecultuur en daarbij passende werkmethoden. Als deze is gerealiseerd, vinden medewerkers vanuit zichzelf de motivatie om organisatiedoelstellingen te helpen realiseren.